ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی

فایل های دیگر این دسته

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران خودرو گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران خودرو قیمت: 2,300 تومان
پایان نامه بررسی آسیب های فضا مجازی (اینترنت) بر جوانان پایان نامه بررسی آسیب های فضا مجازی (اینترنت) بر جوانان قیمت: 16,000 تومان
پایان نامه بررسی محدودیت های اعتبار اسنادی در حقوق موضوعه ایران پایان نامه بررسی محدودیت های اعتبار اسنادی در حقوق موضوعه ایران قیمت: 49,000 تومان
پایان نامه بررسی توارث در آیین اسلام ، مسیحیت و یهود پایان نامه بررسی توارث در آیین اسلام ، مسیحیت و یهود قیمت: 49,000 تومان
تاثیر جهت گیری زندگی بر رفتار شهروندی کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام نور تاثیر جهت گیری زندگی بر رفتار شهروندی کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام نور قیمت: 17,000 تومان
ترجمه مقاله تاثیر (گرداننده) و نتایج کیفیت ارتباط با شرکت های خدمات حرفه ای: چشم انداز مالک و مدیر ترجمه مقاله تاثیر (گرداننده) و نتایج کیفیت ارتباط با شرکت های خدمات حرفه ای: چشم انداز مالک و مدیر قیمت: 49,900 تومان
ترجمه مقاله مدل تفکیک آنلاین، بازاریابی ویروسی موثر بر قصد رفتاری مصرف کنندگان ترجمه مقاله مدل تفکیک آنلاین، بازاریابی ویروسی موثر بر قصد رفتاری مصرف کنندگان قیمت: 49,900 تومان
پروژه ارزيابي عوامل موثر بر حاشيه نشيني و ارتباط آن با آسيب هاي فرهنگي ، اجتماعي پروژه ارزيابي عوامل موثر بر حاشيه نشيني و ارتباط آن با آسيب هاي فرهنگي ، اجتماعي قیمت: 46,000 تومان
پایان نامه تاثیر اضطراب بر بازداری رفتاری دانش آموزان پایان نامه تاثیر اضطراب بر بازداری رفتاری دانش آموزان قیمت: 13,500 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و مولفه های آن با میزان اضطراب در زنان و مردان پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و مولفه های آن با میزان اضطراب در زنان و مردان قیمت: 10,000 تومان

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی،پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی،دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی،تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کل

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1365 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 101

حجم فایل:344 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,300 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی

  چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی  بر سازگاری  کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر قوچان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی دبیرستان‌های شهرستان قوچان می‌باشد که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بوده‌اند. نمونه موردنظر در این تحقیق یک دبیرستان از دبیرستان‌های این منطقه می‌باشد که به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. از 89 نفر از دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی این دبیرستان پرسشنامه سازگاری گرفته شد که از میان آنها به طور تصادفی 30 نفر که نمره سازگاری 23 و بالاتر داشتند و (سازگاری ضعیف و خیلی ضعیف) انتخاب گردیده که در دو گروه 15 نفری با عنوان گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. طرح پژوهشی، طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. سپس گروه آزمایشی در طی 13 جلسه 90 دقیقه‌ای هفته‌ای دو روز تحت آموزش مهارت‌های زندگی (خودآگاهی ، مقابله با خشم ، حل مسئله  و مهارت ارتباط مؤثر ) قرار گرفتند، و بعد از دو هفته مجدداً تست سازگاری از آنها گرفته شد، نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمونگروه کنترل و آزمایش با هم مقایسه شد. ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه سازگاری می‌باشد که به وسیله سینها و سینگ  (1993) برای دانش‌آموزان دبیرستانی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا با کمک آمار توصیفی طبقه‌بندی شده و میانگین‌های موردنظر محاسبه گردیده و سپس از شاخص‌های آماری استنباطی نظیر آزمون t مستقل برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری کلی دانش‌آموزان و نیز بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دختران تأثیر داشته است و تفاوت معنی‌داری بین نمرات آزمودنی‌ها در پیش آزمون و پس آزمون و همچنین نمرات آزمودنی‌ها در دو گروه وجود دارد.

  واژه‌های کلیدی:مهارت‌های زندگی، سازگاری کلی، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی، سازگاری آموزشی، دختران پیش دانشگاهی
  « فهرست مطالب »
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه
  1-2 بیان مسئله
  1-3 ضرورت و اهمیت موضوع
  1-4 اهداف پژوهش
  1-5 فرضیات تحقیق
  1-6 تعاریف نظری
  1-7 تعاریف عملیاتی
  فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
  2-1 اهمیت مهارت‌های زندگی
  2-2 تعاریف مهارت‌های زندگی
  2-3 روش‌های اجرای آموزش مهارت‌های زندگی
  2-4 اثرات آموزش مهارت‌های زندگی
  2-5 انواع مهارت‌های زندگی
  2-5-1 خودآکاهی
  2-5-2 همدلی
  2-5-3 کنترل خشم
  2-5-4 برقراری ارتباط مؤثر
  2-5-5 حل مسئله
  2-5-6 مهارت تصمیم‌گیری
  2-5-7 مهارت برقراری روابط بین فردی مؤثر
  2-5-8 تفکر خلاق
  2-5-9 تفکر انتقادی
  2-6 سازگاری
  2-6-1 تعاریف سازگاری
  2-6-2 بعضی از خصوصیات انسان سازگار و سالم
  2-6-3 مراحل سازگاری
  2-6-4 مکانیسم‌های دفاعی سازگاری
  2-6-5 نظریه‌های سازگاری
  2-7 پیشینه تحقیق
  2-7-1 تحقیقات انجام شده در ایران
  2-7-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
  فصل سوم: شیوه اجرای تحقیق
  مقدمه
  3-1 روش تحقیق
  3-2 جامعه آماری پژوهش
  3-3 نمونه و روش نمونه‌گیری
  3-4 ابزار پژوهش
  3-5  جلسات آموزشی
  3-6 شیوه اجرا
  3-7 روش گردآوری اطلاعات
  3-8 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  4-1 مقدمه
  4-2 توصیف داده‌ها
  4-3 تجزیه و تحلیل فرضیات
  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
  5-1 مقدمه
  5-2 بحث و نتیجه‌گیری
  5-3 محدودیت‌های تحقیق
  5-4 پیشنهادات
  منابع و مآخذ
  پیوست

  « فهرست جداول »
  جدول 3-1 همبستگی درونی بین سه حوزه پرسشنامه سازگاری
  جدول 3-2 تعیین ضریب پایایی پرسشنامه سازگاری
  جدول 3-3 مباحث مطرح شده در جلسات آموزش مهارت‌های زندگی
  جدول 4-1 داده‌های توصیفی حاصل از اجرای پرسشنامه (پیش آزمون)
  جدول 4-2 داده‌های توصیفی حاصل از اجرای پرسشنامه (پس آزمون)
  جدول 3-4 تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون سازگاری
  جدول 4-4 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تفاضل میانگین نمرات سازگاری عاطفی
  جدول 4-5 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تفاضل میانگین نمرات سازگاری اجتماعی
  جدول 4-6 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تفاضل میانگین نمرات سازگاری آموزشی
  جدول 4-7 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تفاضل میانگین نمرات سازگاری کلی
  « فهرست نمودارها »
  نمودار 2-1 چرخه سازگاری
  نمودار 4-1 نمودار ستونی نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون سازگاری عاطفی
  نمودار 4-2 نمودار ستونی نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون سازگاری اجتماعی
  نمودار 4-3 نمودار ستونی نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون سازگاری آموزشی
  نمودار 4-1 نمودار ستونی نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون سازگاری کلی

  برچسب ها: بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 9813 4334 066 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.