ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به مدیریت ناب در سال تحصیلی 1396-1395

فایل های دیگر فروشنده

نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی با کد 1217096- 1211309-1211347-1211611-1211386-1217008-1217172-121 نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی با کد 1217096- 1211309-1211347-1211611-1211386-1217008-1217172-121 قیمت: 800 تومان
نمونه سوالات درس جامعه شناسی آموزش و پرورش با کد 1211387-1211045-1211295-1211607-1222068 نمونه سوالات درس جامعه شناسی آموزش و پرورش با کد 1211387-1211045-1211295-1211607-1222068 قیمت: 800 تومان
پایان نامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان ... پایان نامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان ... قیمت: 39,500 تومان
پایان نامه بررسی تجزیه و تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی پایان نامه بررسی تجزیه و تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی قیمت: 39,500 تومان
پایان نامه ضوابط حاکم بر ارزیابی ادله توسط داور در حقوق ایران و اسناد تجاری بین المللی داوری پایان نامه ضوابط حاکم بر ارزیابی ادله توسط داور در حقوق ایران و اسناد تجاری بین المللی داوری قیمت: 39,500 تومان
نمونه سوالات سوالات درس روش تحقیق در منابع طبیعی با کد 1411137-1121029-1411355 نمونه سوالات سوالات درس روش تحقیق در منابع طبیعی با کد 1411137-1121029-1411355 قیمت: 800 تومان
نمونه سوالات درس اکولوژی مرتع با کد 1411146 نمونه سوالات درس اکولوژی مرتع با کد 1411146 قیمت: 800 تومان
پایان نامه شناسایی تاثیر فرهنگ‌سازمانی از طریق تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان پایان نامه شناسایی تاثیر فرهنگ‌سازمانی از طریق تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان قیمت: 39,500 تومان
پایان نامه شناسایی تأثیر عوامل محتوی خدمات و تحویل خدمات از طریق کیفیت خدمات دولت الکترونیک پایان نامه شناسایی تأثیر عوامل محتوی خدمات و تحویل خدمات از طریق کیفیت خدمات دولت الکترونیک قیمت: 39,500 تومان
پایان نامه تعیین رابطه سبک‌های تفکر با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه اول پایان نامه تعیین رابطه سبک‌های تفکر با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه اول قیمت: 34,500 تومان

پایان نامه بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به مدیریت ناب در سال تحصیلی 1396-1395

دانلود تحقیق،پروژه،پایان نامه بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به مدیریت ناب در سال تحصیلی 1396-1395 در 78 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل/متن: این تحقیق به بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به مدیریت ناب می پردازد و جامعه

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 877 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 78

حجم فایل:219 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  تحقیق،پروژه،پایان نامه بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به مدیریت ناب در سال تحصیلی 1396-1395 در 78 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

   

   

             

  چکیده:

  این تحقیق به بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به مدیریت ناب می پردازد و جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت می باشد که تعداد 108 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و این تحقیق به صورت توصیفی پیمایشی انجام شد و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته  می باشد  که پرسشنامه شامل 37 سوال می‌باشد که به بررسی متغیر های اصلی پژوهش می پردازد . در بخش آمار توصیفی به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی پرداخته می شود و در ابتدای امار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شد و برای تحلیل  سوالات تحقیق از آزمون T  تک نمونه ای و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاکی از آن است که مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت دیدکاه خوبی نسبت به تعیین دقیق ارزش دارند چون سطح معنی داری بدست آمده Sig= 000 کوچکتر از p= 0.05  می باشد و همچنین مدیران متوسطه شهرستان متوسطه شهرستان کوهدشت دیدگاه متوسط به بالا نسبت به شناسایی جریان ارزش ، و دیدگاه متوسط به پایین نسبت به  ایجاد حرکت بدون وقفه و دیدگاه متوسطی نسبت به  تعقیب و کمال دارند وبه طور کلی می توان گفت که مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت دیدگاه متوسطی نسبت به مدیریت ناب دارند بنابراین نتیجه گیری می شود مدیریت ناب ، بیانگر نگرش مدیریت به بهبود مستمر و بلند مدت و توجه به ارزش ها و اجزای سازمانی در طول زمان می باشد ناب یک سفر است کسی هرگز به مقصد آن نمی رسد فلسفه مدیریتی رهبری نوین سازمان در جهت حذف اتلاف بهبود مستمر و ارزش آفرین برای ذینفعان محسوب می شود .

  واژه های کلیدی: مدیریت ناب  ، شناسایی جریان ارزش ، تعقیب کمال ، حرکت بدون وقفه.

   

   

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه        2

  1-2 بیان مسئله  4

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           5

  1-4 اهداف تحقیق            6

  1-4-1 هدف کلی  6

  1-4-2 اهداف ویژه  تحقیق  6

  1-5-سوالات  تحقیق         7

  1-5-1 سوال  اصلی تحقیق            7

  1-5-2-سوالات  جزئی تحقیق         7

  1-6- قلمرو تحقیق            7

  1-6-1 قلمرو موضوعی       7

  1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق:           7

  1-7 تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق :        7

  1-7-1- تعریف مفهومی      7

  1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر ها     7

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته و گستره‌ی نظری موضوع

  2-1 مقدمه         8

  2-2 تعریف مدیریت            9

  2-3 مکاتب و نظریه های مدیریتی    9

  2-4 تاریخچه مدیریت ناب   9

  2-5 پیشینه تحقیق:         30

  2-5-1 تحقیقات داخلی:    30

  2-5 تحقیقات خارجی        36

  2-6- جمع بندی   39

  فصل سوم: مواد و روشها

  3-1 مقدمه         40

  3-2 روش تحقیق  40

  3-3 جامعه آماری 40

  3-4 نمونه آماری و شیوه گزینش آزمودنی ها 41

  3-5 وسایل و ابزار جمع آوری داده ها:           41

  3-6- متغیرهای تحقیق      42

  3-7 روش گرد آوری اطلاعات            42

  3-8 روش آماری   42

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه         43

  4-2  اطلاعات جمیعت شناختی      43

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه         54

  5-2 تبیین یافته های مربوط به سوالات  پژوهش         55

  5-3- بحث و نتیجه گیری    58

  5-4-محدودیت های تحقیق            59

  5-4-1-محدودیت های در اختیار محقق         59

  5-4-2-محدودیت‌های خارج از کنترل محقق    60

  5-4-3-پیشنهادات            60

  منابع     61

   

   

   

  فهرست جدول ها

  جدول (3-1) : خلاصه مدل آلفای کرونباخ       41

  جدول (3-2) : ادامه جدول آلفای کرونباخ        42

  جدول (4-1) : بررسي سن نمونه آماري        44

  جدول (4-2) : بررسی میانگین سنی پاسخ دهندگان  45

  جدول (4-3) : بررسی جنسیت نمونه های آماری:      45

  جدول (4-4) :  بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان(نمونه آماری)  46

  جدول (4-5) : آزمون كلموگروف اسميرنوف     47

  جدول (4-6) : آزمون t  تک نمونه ای برای بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به تعیین دقیق ارزش   48

  جدول (4-7) : نتیجه آزمون  tتک نمونه ای برای بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به شناسایی جریان ارزش در  مدیریت ناب         49

  جدول (4-8) : نتیجه آزمون T تک نمونه ای برای بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت ایجاد حرکت بدون وقفه در مدیریت ناب         50

  جدول (4-9) : نتیجه آزمون t تک نمونه ای برای بررسی تعقیب و کمال در مدیریت ناب        51

  جدول (4-10) : نتیجه آزمون t تک نمونه ای برای بررسی دیدگاه مدیران متوسطه شهرستان کوهدشت نسبت به مدیریت ناب  52

  جدول (4-10) : بررسی آزمون رتبه ای فریدمن برای اولویت بندی متغیرهای مدیریت ناب     53

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست نمودارها

  نمودار (4-1) :  نمودار بررسی سن آماری     44

  نمودار (4-3) : بررسی جنسیت پاسخ دهندگان         46

  نمودار (4-4) : تحصیلات پاسخ دهندگان        47

   

   

   

  برچسب ها: مدیریت ناب شناسایی جریان ارزش تعقیب کمال حرکت بدون وقفه دانلود پایان نامه مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد دانلود پایان نامه علوم تربیتی دانلود روش تحقیق مدیریت آموزشی دانلود پروژه ارشد علوم تربیتی مدیریت آموزشی دیدگاه آموزشی مدیران کوهدشت
 • مناسب جهت استفاده رشته عوم تربیتی ، مدیریت و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.