ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسي ميزان تاثير آموزش پيش‏دبستاني بر مهارتهاي رواني-حركتي وسازگاری اجتماعی دانش‏آموزان

پایان نامه بررسي ميزان تاثير آموزش پيش‏دبستاني بر مهارتهاي رواني-حركتي وسازگاری اجتماعی دانش‏آموزان

دانلود تحقیق،پروژه،پایان نامه بررسي ميزان تاثير آموزش پيش‏دبستاني بر مهارتهاي رواني - حركتي و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان ناحیه یک شهر خرم اباد در 133 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل/متن: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مه

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 304 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 133

حجم فایل:367 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  تحقیق،پروژه، پایان نامه بررسي ميزان تاثير آموزش پيش‏دبستاني بر مهارتهاي رواني - حركتي و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان ناحیه یک شهر خرم اباد در 133 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

   

   

             

  چکیده:

  موفقیت کودکان در مدرسه تا حدودی به رویدادهایی بستگی دارد که آنها  قبل از ورود به مدرسه تجربه کرده اند . آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه و موفقیت بعدی آنها در تحصیل ،با جنبه های مختلف رشد آنها مرتبط است .عواملی از قبیل جسمی ،اجتماعی ،شناختی ،دانشی و چگونگی یادگیری در تعیین موفقیت آنها در مدرسه نقش دارند .

  هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر خرم اباد مورد ازمون قرار گرفته است در این پژوهش نمونه 364دختر و پسر که 182نفر تجربه گذراندن دوره پیش دبستانی داشتند و 182 نفر دیگر این تجربه را نداشتند . روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی می باشد نمونه های این پژوهش در مدارس آموزش وپرورش ناحیه یک مورد ارزیابی قرار گرفتند . متغیر مستقل آموزش پیش دبستانی و متغیر وابسته مهارت حرکتی روانی و سازگاری اجتماعی است .

  روش : برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش استفاده شده در روش توصیفی فراوانی درصد جنسی درصد آزمودنی ها و میانگین انحراف استاندارد متغیر های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند در روش استنباطی از تی مستقل برای بررسی تفاوت میانگین ها و روش همبستگی پیرسون استفاده شده است . برای سنجش مهارتهای حرکتی روانی از آزمون لینکن و ازورتسکی استفاده شده است . این آزمون به منظور ارزیابی توانایی حرکتی سنین 14-5سال طراحی شده این مقیاس بصورت انفرادی اجرا شده و دارای 63 ماده است و پرسشنامه رفتار سازشی  (ABIC )  جهت انداره گیری میزان رفتارهای سازگاری اجتماعی کودک در دوره ابتدایی بکار رفته است یافته ها : با توجه به نتایج این پژوهش و سطح معنا داری ، آموزش پیش دبستانی در یادگیری مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیرگذار است .

  واژگان کلیدی : مهارت های روانی حرکتی ، سازگاری اجتماعی، پیش دبستانی

   

   

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه        2

  1-2- بیان مساله 3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق         6

  1-4- اهداف تحقیق           6

  1-5- فرضیه تحقیق           7

  1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی      7

  فصل دوم: مروري بر تحقیقات گذشته و گستره ي نظري موضوع

  2-1- تعريف دوره پيش‏دبستاني       9

  2-2- تاريخچه آموزش پيش دبستاني           10

  2-2-1 مارتين لوتر 11

  2-2-2- كمينوس   12

  2-2-3- جان لاك   12

  2-2-4- ژان ژاك روسو        13

  2-2-5- فردريك فروبل         14

  2-2-6- پستالوزي 15

  2-2-7- رابرت آون  16

  2-3- ويژگيهاي كودك در دوره پيش‏دبستاني:  17

  2-4- اهداف دوره پيش‏دبستاني      19

  2-5-مهارتهاي رواني ـ حركتي در دوره دبستان           21

  2-5-1- تعريف مهارتهاي رواني ـ حركتي        21

  2-5-2- نظريه‏هاي كسب مهارتهاي رواني ـ حركتي      21

  2-5-2-1- مكاتب تداعي‏گرايي         21

  2-6- تحول حركت در كودكان دبستاني          23

  2-7- مهارتهاي رواني ـ حركتي        24

  2-8- سازگاري اجتماعي    33

  2-9- روابط با همسالان      37

  2-10- نظريه هاي مربوط به رفتار ناسازگارانه كودكان   44

  2-10-1- نظرية رواني ـ اجتماعي اريكسون    44

  2-10-2- نظرية روان شناسي فردي آدلر        46

  2-11- وظيفه مهدكودك و مراكز پيش دبستاني از ديدگاه آدلر     50

  2-12- نظريه شناختي       55

  2-14- پيشينه پژوهش:     55

  فصل سوم: مواد و روشها

  3-1- مقدمه        66

  3-2- روش تحقيق            66

  3-2-1- جامعه آماری         66

  3-2-2- نمونه آماری          67

  3-2-3- روش نمونه گیری   67

  3-3- روش گردآوری اطلاعات           67

  3-4- ابزار گردآوري داده ها  67

  3-4-1- پرسشنامه مهارت های روانی حرکتی لينكلن ـ ازورتسكي         68

  3-5- روش تجزيه و تحليل داده ها    69

  3-5-1- آمار استنباطی      69

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  4-1- مقدمه        70

  4-2- بررسی فرضیه های پژوهش    75

  4-3- بررسی يافته هاي جانبي پژوهش:       78

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1 نتیجه گیری   88

  5-2- محدوديت‏هاي پژوهش            92

  5-3- پيشنهادات  92

  منابع و ماخذ       94

  پرسشنامه :       98

   

   

  فهرست جداول

  جدول (2-1): مقوله‏هاي اصلي در حوزه رواني ـ حركتي (شفیع آبادي، 1385؛ ص 27)        26

  جدول (2-2): شاخص‏هاي رشد رفتار طبيعي 41

  جدول (2-3): مراحل رشد رواني ـ اجتماعي اريكسون (به نقل از كاپلان و سادوك، 2008، ص 85).    45

  جدول (2-4): تشخيص هدفهاي كودكان ناسازگار (درايكرز و كاسل، 2009، ص 69) 52

  جدول (4-1): توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب جنسیت           71

  جدول (4-2): توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب گروه آموزش ديده و آموزش نديده   71

  جدول (4-3): توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب سن     72

  جدول (4-4): توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب كلاس   72

  جدول (4-5): توزيع فراواني شغل پدر آزمودنيها           72

  جدول (4-6): توزيع فراواني شغل پدر آزمودنيها           73

  جدول (4-7): توزيع فراواني سطح تحصيلات پدر آزمودنيها          74

  جدول (4-8): توزيع فراواني سطح تحصيلات مادر آزمودنيها        74

  جدول (4-9): مقايسه ميانگينهاي گروه آموزش ديده و آموزش نديده در مهارتهاي رواني ـ حركتي      75

  جدول (4-10): مقايسه ميانگينهاي سازگاري اجتماعي و مؤلفه هاي آن در دو گروه  آموزش ديده و آموزش نديده         75

  جدول (4-11): مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش ديده  در متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي            76

  جدول (4-12): مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش نديده در متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي            76

  جدول (4-13): مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش ديده  در سازگاري اجتماعي   77

  جدول (4-14): مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش نديده در سازگاري اجتماعي   77

  جدول (4-15): مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران در مهارتهاي رواني ـ حركتي  و سازگاري اجتماعي        78

  جدول (4-16): مقايسه ميانگينهاي دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده به تفكيك سن در دو متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي            79

  جدول (4-17): مقايسه ميانگينهاي گروه آموزش ديده و آموزش نديده به تفكيك جنس در مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 80

  جدول (4-18): مقايسه ميانگينهاي مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان براساس وضعيت اشتغال مادر 81

  جدول (4-19): مقايسه ميانگينهاي مهارتهاي رواني ـ حركتي براساس شغل پدر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه            81

  جدول (4-20): آزمون توكي براي تشخيص تفاوتهاي معنادار بين ميانگين ها         81

  جدول (4-21): مقايسه ميانگينهاي سازگاري اجتماعي براساس شغل پدر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه       82

  جدول (4-22): آزمون توكي براي تشخيص تفاوتهاي معنادار بين ميانگين ها         82

  جدول (4-23): مقايسه ميانگينهاي رواني ـ حركتي كودكان براساس تحصيلات پدر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه          83

  جدول (4-24): آزمون تعقيبي توكي براي تعيين معناداري تفاوت ميانگينهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات پدر      83

  جدول (4-25): مقايسه ميانگينها در سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات پدر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه 84

  جدول (4-26): آزمون توكي براي مقايسه ميانگينها در سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات پدر     84

  جدول (4-27): مقايسه ميانگين مهارتهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات مادر  با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه         85

  جدول (4-28): آزمون توكي براي مقايسه دو به دو ميانگينهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات مادر          85

  جدول (4-29):  مقايسه ميانگين سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات مادر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه    86

  جدول (4-30): آزمون توكي براي مقايسه دو به دو ميانگينهاي سازگاری اجتماعی براساس تحصيلات مادر     86

   

   

   

  فهرست نمودار

  نمودار (1-1): مدل مفهومی تحقیق 5

   

   

   

   
  برچسب ها: پایان نامه مهارت های روانی حرکتی دانش آموزان پایان نامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی دانلود پروژه پیش دبستانی دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی پروژه رایگان مدیریت آموزشی تحول حركت در كودكان دبستاني مهارتهاي رواني حركتي سازگاري اجتما
 • مناسب جهت استفاده رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی و ...

   

   

 • در قالب word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.