ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی نمائات مهر در حقوق ایران

فایل های دیگر فروشنده

پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته قیمت: 14,500 تومان
پایان نامه ربات حمل بار هوشمند پایان نامه ربات حمل بار هوشمند قیمت: 25,000 تومان
پکیج آلفای ذهنی زیست شامل ۱۱ فایل صوتی MP3 زیست دوازدهم(به مدت ۳۶۰ دقیقه) پکیج آلفای ذهنی زیست شامل ۱۱ فایل صوتی MP3 زیست دوازدهم(به مدت ۳۶۰ دقیقه) قیمت: 20,000 تومان
پکیج آلفای ذهنی زیست ۱۱ فایل صوتی MP3 زیست یازدهم(به مدت ۳۶۰ دقیقه پکیج آلفای ذهنی زیست ۱۱ فایل صوتی MP3 زیست یازدهم(به مدت ۳۶۰ دقیقه قیمت: 20,000 تومان
پکیج آلفای ذهنی زیست (بسته ۸ فایل صوتی MP3 زیست دهم ، به مدت ۳۶۰ دقیقه) پکیج آلفای ذهنی زیست (بسته ۸ فایل صوتی MP3 زیست دهم ، به مدت ۳۶۰ دقیقه) قیمت: 20,000 تومان
پروژه طراحی ترمینال غرب دهدشت- رساله رشته معماری پروژه طراحی ترمینال غرب دهدشت- رساله رشته معماری قیمت: 35,000 تومان
بررسي اثرات ويژگي هاي زمينه اي سازماني بر پرورش خلاقيت کارکنان ازمنظر توسعه منابع انساني وجو ارتباتی بررسي اثرات ويژگي هاي زمينه اي سازماني بر پرورش خلاقيت کارکنان ازمنظر توسعه منابع انساني وجو ارتباتی قیمت: 25,000 تومان
پروژه محاسبه بارهای حرارتی و برودتی و تجهیزات تهویه مطبوع یک ساختمان دو طبقه چهار واحد پروژه محاسبه بارهای حرارتی و برودتی و تجهیزات تهویه مطبوع یک ساختمان دو طبقه چهار واحد قیمت: 15,000 تومان
پایان نامه اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در واحدهای صنعتی بزرگ با استفاده پایان نامه اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در واحدهای صنعتی بزرگ با استفاده قیمت: 29,000 تومان
افزایش پارامتر گشتاور با استفاده از ساختار زمان‌بندی متغیر سوپاپ‌ها برای سیستم انتقال قدرت مجهز به گ افزایش پارامتر گشتاور با استفاده از ساختار زمان‌بندی متغیر سوپاپ‌ها برای سیستم انتقال قدرت مجهز به گ قیمت: 15,000 تومان

پایان نامه بررسی نمائات مهر در حقوق ایران

دانلود پروژه،پایان نامه بررسی نمائات مهر در حقوق ایران در 93 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل/متن: محقق در اين پژوهش ضمن بیان مباني مهريه به بررسي نمائات مهر كه در صورتي رخ میدهد كه اوال انجالل نکاح با طالق صورت گیرد، ثانیا زوج تمام مهر را قبل از نزد

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 293 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:282 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه بررسی نمائات مهر در حقوق ایران در 93 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

   

             

  چکیده:

  مهر مالي است كه به مناسبت نکاح )در صورت تعیین مهر قبل ازنزديکي( يا نزديکي مشروع )در صورت عدم تعیین مهر قبل از نزديکي( يا نزديکي نامشروع )درصورت مکره بودن زن يا حهل زن به فساد نکاح( مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود. الزام مربوط به تملیك مهر ناشي از حگم قانون است و ريشه قراردادي ندارد و به همین دلیل، سکوت دو طرف در عقد و حتي توافق بر اينکه زن مستحق مهر نباشد، تکلیف مرد را در اين زمینه ازبین نمي برد، بنابراين مهريه مالي است كه مرد خواه در مورد آن توافق گرده ، خواه نکرده باشد، بايد به زن بدهد كه در نکاح صحیح اين پرداخت نشانه جديت اراده مرد در عالقه مندي به زوحه است، محقق در اين پژوهش ضمن بیان مباني مهريه به بررسي نمائات مهر كه در صورتي رخ میدهد كه اوال انجالل نکاح با طالق صورت گیرد، ثانیا زوج تمام مهر را قبل از نزديکي به زوجه پرداخت كرده باشد؛ در حقوق ايران پرداخته شده است.

   

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات پژوهش           2

  مقدمه   3

  1-1 بیان مسئله  8

  2-1 اهمیت و ضرورت انحام تحقیق   9

  3-1 مرور ادبیات و سوابق مربوطه    11

  4 - 1 هدف تحقیق           11

  5-1 فرضیه تحقیق            11

  6-1 روش شناسی           11

  7-1 تعریف اصطالحات        13

  فصل دوم          14

  مبحث اول - نکاح  15

  گفتار اول-تعاریف نکاح        15

  گفتار دوم- تعریف نکاح در فقه.. 16

  گفتار سوم-تعریف نکاح در حقوق موضوعه ایران          17

  گفتار چهارم-تعریف نکاح در حقوق چند کشور عربی    17

  گفتار پنجم-تعریف نکاح در حقوق کشورهای غربی.. 22

  مبحث دوم- تحلیل ماهیت نکاح. 22

  گفتار اول- ماهیت قراردادی نکاح در حقوق موضوعه ایران          23

  گفتار دوم- ماهیت قراردادی نکاح در حقوق کشورهای عربی     23

  گفتار سوم-ماهیت نکاح بهعنوان «قرارداد»، «موقعیت» و« نهاد» در حقوق غرب     23

  گفتار چهارم- ماهیت عبادی نکاح در فقه اسالم         24

  گفتار پنجم- تأثیر ماهیت عبادی نکاح بر آثار و احکام آن            29

  فصل سوم ماهیت مهر و انواع آن           30

  مبحث اول- مهر    .           31

  گفتار اول-انقسام مهر به مُعحل و مؤحل        .31

  گفتار دوم- انواع مهر          .32

  گفتار سوم-أقل و أکثر مهر  33

  گفتار چهارم -ادلة بطالن وجه اول )عوض بودن مهریه(  .           34

  مبحث دوم- بررسی مؤیدات احتمالی وجه اول           38

  گفتار اول. مؤید اول           38

  گفتار دوم- مؤید دوم          39

  گفتار سوم- مؤید سوم      40

  مبحث سوم-ماهیت حقوقی مهریه  43

  گفتاراول -بحث در ماهیت حقوقی مهریه       44

  فصل چهارم نمائات مهر در حقوق ایران  .45

  مبحث اول-مفهوم شناسی مصطلحات         46

  گفتار اول- مالکیت مهر       46

  گفتار دوم- تنصیف مهر       47

  گفتار سوم- استقرار مهر   47

  گفتار چهارم- طالق قبل از دخول      48

  مبحث دوم-زمان حصول مالکیت زوحه بر مهر  49

  گفتار اول- حصول ملکیت تمام مهر به مجرد عقد49...

  گفتار دوم- روایات.            50

  مبحث سوم-مطابق بودن قول اول با مقتضای قواعد عقود معاوضی: افزون بر ادله نقلی، مقتضا       52

  گفتار اول- حصول ملکیت نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول  53

  گفتار دوم- ادله تنصیف مهر در صورت وقوع طالق        53

  گفتار سوم- تالزم میان تملک شیء و استقرار آن       53

  گفتار چهارم- روایات 54

  گفتار پنجم- روایت دال بر اعطای نصف نمای مهر در صورت طالق قبل از دخول..56

  گفتارششم- توقف           58

   

  گفتارهفتم-ترحیح قول اول و توقف در خصوص نما: پس از بررسی ادله قول اول و غیر تام     59

  گفتار هشتم- تحلیل حقوقی مسئله           60

  فصل پنجم نتیجه گیری  61

   

   

   
  برچسب ها: تعاریف نکاح تحلیل ماهیت نکاح انواع نمائات مهر ماهیت مهر و انواع آن تحلیل نمائات مهر در حقوق ایران زمان حصول مالکیت زوحه بر مهر حصول ملکیت تمام مهر به مجرد دانلود پایان نامه حقوق خصوصی پروژه ارشد حقوق
 • مناسب جهت استفاده رشته حقوق و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.