ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

بررسی تأثیر ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات بر پایداری و ارتباط ارزشی سود در شرکت‌های خصوصی پذیرفته شده

بررسی تأثیر ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات بر پایداری و ارتباط ارزشی سود در شرکت‌های خصوصی پذیرفته شده

دانلود تحقیق،پروژه،پایان نامه در مورد بررسی تأثیر ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات بر پایداری و ارتباط ارزشی سود در شرکت‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 130 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل/متن: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک ذاتی و اخ

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 293 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:501 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • توضیحات:

  تحقیق،پروژه،پایان نامه در مورد بررسی تأثیر ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات بر پایداری و ارتباط ارزشی سود در شرکت‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 130 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

   

   

             

  چکیده:

  از از دیدگاه سرمایه­گذاران، سود بی­کیفیت ناخوشایند است و به دلیل آن­که رشد اقتصادی را از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه کاهش می­دهد، ناکاراست. سود با کیفیت به لحاظ کاهش ریسک اطلاعات که با کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام و افزایش حجم معاملات ارتباط دارد، موجب کاهش هزینه سرمایه می گردد. اگر عموم مردم به فرایند گزارشگری مالی یا به اطلاعات مالی منتشر شده اطمینان نداشته باشند، از سرمایه­گذاری منصرف می­شوند و این امر به نوبه خود از گسترش بازار سرمایه و رشد اقتصادی جلوگیری می­کند. بنابراین، کیفیت سود در سرمایه­گذاران برای انجام سرمایه­گذاری بیشتر اشتیاق ایجاد می نماید. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات بر پایداری و ارتباط ارزشی سود در شرکت های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور نیل به این هدف اطلاعات مربوط به 135 شرکت از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و برای دوره زمانی 8 سال از سال 1388 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات بر پایداری سود تأثیر منفی و معناداری دارند. به عبارت دیگر، با افزایش ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات، پایداری سود کاهش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات بر ارتباط ارزشی سود تأثیر منفی و معناداری دارند. به عبارت دیگر، با افزایش ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات، ارتباط ارزشی سود کاهش می یابد

   

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه        2

  1-2- بیان مسأله 3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5

  1-4- اهداف پژوهش          6

  1-5- سؤالات پژوهش        7

  1-6- فرضیه های پژوهش   7

  1-7- روش پژوهش            7

  1-8- روش های گردآوری اطلاعات    7

  1-9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش  8

  1-10- جامعه آماری          8

  1-11- نمونه آماری           8

  1-12- روش های مورد نظر برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها         8

  1-13- تعاريف عملیاتی متغیرهای پژوهش     9

  1-14- ساختار پژوهش      12

  1-15- خلاصه فصل           12

  فصل دوم: مروري بر تحقیقات گذشته و گستره ي نظري موضوع

  2-1- مقدمه        13

  2-2- کیفیت سود 14

  2-2-1- مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن       14

  2-2-2- ماهیت مفهوم اقتصادی سود            18

  2-2-3- نظریه كيفيت سود  20

  2-2-4- تعریف و مفهوم کیفیت سود 22

  2-2-5- اهمیت ارزیابی کیفیت سود 26

  2-2-6- ديدگاههای مرتبط با کيفيت سود       27

  2-3- ریسک        46

  2-3-1- ریسک اطلاعات     47

  2-3-2- انواع ریسک          50

  2-3-3- بتا به منزله ي شاخص ريسك          52

  2-4- اقلام تعهدي و اهميت آن         53

  2-5- مبانی نظری پیشتوانه فرضیه های پژوهش        54

  2-6- پیشینه پژوهش        57

  2-6-1- پژوهش های داخلی           57

  2-6-2- پژوهش های خارجی          58

  2-7- خلاصه فصل 61

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- مقدمه        62

  3-3- فرضیه های پژوهش   64

  3-4- قلمرو مکاني و زماني پژوهش  64

  3-5- جامعه و نمونه آماری 64

  3-6- روش جمع آوری اطلاعات        65

  3-7- مدل های اصلی پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها 65

  3-8- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش        66

  3-9- روش هاي آماري مورد استفاده در پژوهش         69

  3-9-1- روشهای جمع آوري داده ها  69

  3-9-1- روشهاي تخمين با استفاده از داده هاي ترکيبي           70

  3-9-2- آزمون F ليمر         71

  3-9-3- آزمون هاسمن       72

  3-9-3-1- اثرات ثابت          73

  3-9-3-2- اثرات تصادفي     73

  3-9-4- روش تخمين          73

  3-9-5- آزمون هاي آماري   74

  3-9-5-1- آزمون جارکو- برا  74

  3-9-5-2- آزمون دوربين- واتسون     74

  3-9-5-3- آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا (آزمون همسانی واریانس جمله خطا)       75

  3-11- تحليل رگرسيون      75

  3-10-1- روش حداقل مربعات معمولي (OLS):            75

  3-11- خلاصه فصل           76

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه        77

  4-2- آمار توصیفی            78

  4-3- آمار استنباطی         79

  4-3-1- آزمون ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش     79

  4-3-2- آزمون مانایی متغیرهای پژوهش        80

  4-3-3- آزمون های تشخیص روش تخمین مدل های پژوهش     81

  4-3-4- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی 81

  4-3-4-1- آزمون همسان بودن واریانس جزء خطا         82

  4-3-4-2- آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا   82

  4-3-4-3- آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی   83

  4-3-4-4- آزمون نرمال بودن جزء خطا            84

  4-3-5- آزمون فرضیه های پژوهش   85

  4-4- خلاصه فصل 90

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه        91

  5-2- خلاصه پژوهش         92

  5-3- خلاصه نتایج فرضیه های پژوهش و مطابقت با تحقیقات پیشین     94

  5-4- محدودیت ها            96

  5-5- پیشنهادها   96

  5-5-1-پيشنهادهاي کاربردي پژوهش            97

  5-5-2- پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي 97

  5-6- خلاصه فصل 98

  منابع     99

  پیوست ها          105

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول (4-1): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش            78

  جدول (4-2): ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش     79

  جدول (4-3): نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش    80

  جدول(4-4): نتایج حاصل از آزمون F لیمر  و آزمون هاسمن       81

  جدول (4-5): نتایج حاصل از آزمون همسان بودن واریانس جمله خطا      82

  جدول (4-6): نتایج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا  83

  جدول (4-7): نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی مدل اول پژوهش        83

  جدول (4-8): نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی مدل دوم پژوهش       84

  جدول (4-9): نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی مدل سوم پژوهش     84

  جدول (4-10): نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی مدل چهارم پژوهش  84

  جدول (4-12): نتایج حاصل از نرمال بودن جمله خطا    85

  جدول (4-12): نتایج تخمین مدل  اول پژوهش 86

  جدول (4-13): نتایج تخمین مدل  دوم پژوهش            87

  جدول (4-14): نتایج تخمین مدل  سوم پژوهش          88

  جدول (4-15): نتایج تخمین مدل چهارم پژوهش         89

      

   

   
  برچسب ها: ریسک ذاتی اطلاعات ریسک اختیاری اطلاعات پایداری سود ارتباط ارزشی سود دانلود پایان نامه ارشد حسابداری پروژه ارشد جدید حسابداری پایان نامه حسابداری بورس ارشد بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه پایان نامه حسابداری ارشد
 • مناسب جهت استفاده رشته حسابداری و مدیریت و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.