ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه ﺗﺄﺛﻴﺮ مالکیت مدیریتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه ﺗﺄﺛﻴﺮ مالکیت مدیریتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی

دانلود پروژه،پایان نامه ارشد رشته حسابداری-با عنوان: ﺗﺄﺛﻴﺮ مالکیت مدیریتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی، در 120 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل/متن: هدف این پژوهش ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﮐﻨﺘﺮل دﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮ

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 87 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:449 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه ارشد رشته حسابداری-با عنوان: ﺗﺄﺛﻴﺮ مالکیت مدیریتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی، در 120 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

   

   

  نکته: »»» این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد.«««

   

   

             

  چکیده:

  هدف این پژوهش ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﮐﻨﺘﺮل دﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به‌منظور نیل به این هدف 819 سال-شرکت (117 شرکت برای هفت سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته‌اند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که ضعف کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد به عبارت دیگر، در صورت وجود ضعف کنترل داخلی، حق الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد به عبارت دیگر، این موضوع نشان‌دهنده این است که مالکیت مدیریتی رابطه مثبت بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی را تضعیف می‌کند.

  کلمات کلیدی: مالکیت مدیریتی، ضعف کنترل داخلی، حق الزحمه حسابرسی.

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه        2

  1-2- بیان مسأله 2

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5

  1-4- اهداف پژوهش          6

  1-5- سؤالات پژوهش        6

  1-6- فرضیه های پژوهش   7

  1-7- روش پژوهش            7

  1-8- روش های گردآوری اطلاعات    7

  1-9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش  7

  1-10- جامعه آماری          7

  1-11- نمونه آماری           8

  1-12- روش های مورد نظر برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها         8

  1-13- تعاريف عملیاتی متغیرهای پژوهش     9

  1-14- ساختار پژوهش      10

  1-15- خلاصه فصل           11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1- مقدمه        12

  2-2- حق‌الزحمه حسابرسی          13

  2-2-1- عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی      13

  2-3- عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی   16

  2-3-1- عامل اندازه صاحب‌کار در تعیین حق الزحمه‌ی حسابرسی          16

  2-3-2- پیچیدگی عملیات شرکت مورد رسیدگی در تعیین حق الزحمه حسابرسی           16

  2-3-3- پایان سال مالی (فصل شلوغی کار) صاحب‌کار 17

  2-3-4- متغیر تعامل بین پایان سال مالی و اندازه شرکت          17

  2-3-5- عامل دعاوی حقوقی صاحب‌کار در تعیین حق الزحمه‌ی حسابرسی         18

  2-3-6- عامل بودجه‌ی زمانی در تعیین حق الزحمه حسابرسی 18

  2-3-7- عامل شهرت و اعتبار شرکت صاحب‌کار           18

  2-3-8- ریسک حسابرسی 19

  2-3-9- تأثیر اندازه واحد مورد رسیدگی بر تعیین حق الزحمه‌ حسابرسی 21

  2-3-10- تأثیر شاخص‌های نظام راهبری بر حق الزحمه‌های حسابرسی  21

  2-3-11-  تأثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه‌های حسابرسی  23

  2-3-12- تأثیر چرخه‌های عمر شرکت بر حق الزحمه‌های حسابرسی      26

  2-3-13- تأثیر ریسک مالیاتی شرکت بر حق الزحمه حسابرسی           28

  2-3-14- عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی         29

  2-4- کنترل های داخلی     31

  2-4-1- ارزیابی سیستم های كنترل داخلی توسط حسابرسان مستقل  32

  2-4-2- ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻻزم به‌منظور اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲﻛﻨﺘﺮل داخلی و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮ آن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     35

  2-4-3- ضعف کنترل های داخلی      36

  2-4-4- مشخصه های وجود نقاط ضعف در سیستم كنترل داخلی          38

  2-4-5- عوامل موثر بر ضعف کنترل های داخلی           39

  2-4-5-1- علل مرتبط با محدودیت ذاتی تمام سیستم های کنترل داخلی            40

  2-4-5-2- عوامل و موانع برون و درون سازمانی           41

  2-5- مالکیت مدیریتی       43

  2-5-1- مالکیت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﺔ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     45

  2-5-2- ضعف در کنترل های داخلی و حق الزحمه حسابرسی   47

  2-5-3- ضعف در کنترل های داخلی و مالکیت مدیریت  50

  2-6- پیشینه پژوهش        51

  2-6-1- تحقیقات خارجی   51

  2-6-2- تحقیقات داخلی    54

  2-7- خلاصه فصل 56

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- مقدمه        57

  3-2- نوع پژوهش  58

  3-3- فرضیه های پژوهش   58

  3-4- قلمرو مکاني و زماني پژوهش  58

  3-5- نمونه آماري پژوهش و روش نمونه گيري            58

  3-6- ابزار جمع آوري دادههاي مورد نياز تحقيق           59

  3-7- مدل های اصلی پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها 60

  3-8- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش        61

  3-9- روشهاي آماري مورد استفاده در پژوهش            62

  3-9-1- روشهاي تخمين با استفاده از داده هاي ترکيبي           63

  3-9-2- آزمون F ليمر         64

  3-9-3- آزمون هاسمن       65

  3-9-3-1- اثرات ثابت          66

  3-9-3-2- اثرات تصادفي     66

  3-9-4- روش تخمين          66

  3-9-5- آزمونهاي آماري      67

  3-9-5-1- آزمون جارکو- برا  67

  3-9-5-2- آزمون مانايي      67

  3-9-5-2- آزمون t  67

  3-9-5-4- آزمون F فيشر     68

  3-9-5-5- آزمون دوربين- واتسون     68

  3-9-5-5- آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا (آزمون همسانی واریانس جمله خطا)       68

  3-10- تحليل رگرسيون      69

  3-10-1- روش حداقل مربعات معمولي (OLS):            69

  3-10-2- روش حداقل مربعات تعميم يافته(GLS):        69

  3-10-3- ضريب تعيين (R2):            70

  3-11- خلاصه فصل           70

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

  4-1- مقدمه        72

  4-2- آمار توصیفی            73

  4-3- آمار استنباطی         74

  4-3-1- آزمون ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش     74

  4-3-2- آزمون مانایی متغیرهای پژوهش        75

  4-3-3- آزمون های تشخیص روش تخمین مدل های پژوهش     77

  4-3-4- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی 77

  4-3-4-1- آزمون همسان بودن واریانس جزء خطا         78

  4-3-4-2- آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا   78

  4-3-4-3- آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی   79

  4-3-4-4- آزمون نرمال بودن جزء خطا            80

  4-3-5-آزمون فرضیه های پژوهش    81

  4-4- خلاصه فصل 84

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه        85

  5-2- خلاصه پژوهش         85

  5-3- خلاصه نتایج یافته های پژوهش و مطابقت با تحقیقات پیشین       88

  5-4- محدودیت های پژوهش           89

  5-5- پیشنهادهای پژوهش 90

  5-5-1- پيشنهادهاي کاربردي پژوهش           90

  5-5-2- پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي   90

  5-6- خلاصه فصل 91

  منابع     92

  پیوست ها          96

   

   

     برچسب ها: مالکیت مدیریتی در حسابداری ضعف کنترل داخلی در حسابداری حق الزحمه حسابرسی دانلود پایان نامه ارشد حسابداری پروژه ارشد حسابداری دانلود سمینار ارشد حسابداری پایان نامه حسابداری ارشد حسابداری پایان نامه حسابداری ارشد
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد حسابداری و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.