ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم

پایان نامه بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم

دانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم شهرستان الیگودرز سال تحصیلی 97-96، در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکر

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 126 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:406 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم شهرستان الیگودرز سال تحصیلی 97-96، در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

   

   

             

  چکیده:

  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم شهرستان الیگودرز سال تحصیلی 97-96 بود روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی با هدف کاربردی است. جامعه آماري اين تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان متوسطه اول پایه هشتم شهرستان الیگودرز مي‌باشد. تعداد جامعه آماری 1672 نفر (793 دخترو 879 پسر ) است که در 51 دبیرستان مشغول به تحصیل بودند از این تعداد  با استفاده از جدول تاکمن تعداد 257 دختر و 267 پسر دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه نو آوری تورنس و پرسشنامه مشارکت در یادگیری ناسوشن و همکاران(2007) استفاده شد . ضرایب پایایی برای این پرسشنامه ها به ترتیب 82/0 و 92/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی میانگین وسایر شاخص های مرکزی و در سطح آمار استنباطی آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و برای نرمال بودن داده ها  از آزمون  کلموگروف  اسمیرنف استفاده شد. نتایج نشان داد بین مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم شهرستان الیگودرز سال تحصیلی 97-96 رابطه معناداری وجود دارد.

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه         2

  1-2 بیان مساله   3

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           5

  1-4 اهدف تحقیق 7

  1-5 فرضیه‌های تحقیق      7

  1-6 تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات     8

  1-7 قلمرو تحقیق 9

  فصل دوم: مبانی نظری وادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 یادگیری        12

  2-1-1 عوامل مؤثر در بهبود يادگيري  14

  2-1-2 انواع سبک های یادگیری      15

  2-2 تدریس         16

  2-2-1 انواع روش هاي تدريس         17

  2-3 یادگیری مشارکتی      19

  2-3-1 تعریف یادگیری مشارکتی      19

  2-3-2 عوامل موثر بر یادگیری مشارکتی        22

  2-3-3 ویژگی روش یادگیری مشارکتی          23

  2-3-4  انواع روش های یادگیری مشارکتی    24

  2-3-5 عناصر یادگیری مشارکتی      26

  2-3-6 گام های تدریس مشارکتی   27

  2-3-7  مراحل اجرای روش مشارکتی           28

  2-3-8  مزایا و معایب  مشارکت در یادگیری    29

  2-4 نوآوری          31

  2-4-1 تعریف نوآوری          31

  2-4-2 عوامل و زمینه های نوآوری    32

  2-4-3 عوامل باز دارنده و تشدید کننده نوآوری            35

  2-4-4 نظریه های خلاقیت( نوآوری)  38

  2-4-5 مدارس و پرورش نوآوری و خلاقیت       40

  2-5 رابطه نوآوری با پیشرفت تحصیلی          45

  2-6 عملکرد تحصیلی        48

  2-6-1 مفهوم عملکرد تحصیلی       48

  2-6-2 نظریه های عملکرد تحصیلی  49

  2-6-2-1 نظریه انتظار معلم 49

  2-6-2-2 الگوهاي انگيزشي            49

  2-6-2-3 الگوی یادگیری شناختی    52

  2-6-2-4 تئوری یادگیری اجتماعی    53

  2-6-3 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی          53

  2-6-3-1 محیط آموزشی و عملکرد تحصیلی   53

  2-6-3-2خانواده و عملکرد تحصيلي  55

  2-7روش های تدریس درس علوم    57

  2-8 پیشینه تحقیق          61

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه         65

  3-2 روش تحقیق  65

  3-3 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری 66

  3-4 روش جمع آوری داده ها           66

  3-5 ابزار گردآوري داده ها    67

  3-6 شیوه‌های تحلیل داده‌ها          69

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1- مقدمه        70

  4-2 آمار توصیفی 70

  4-2-1 توزيع فراواني دانش آموزان بر حسب جنسیت   70

  4-3 آمار استنباطی          71

  4-3-1 بررسی توزیع داده ها           71

  4-3-2 آزمون فرضیات         72

  4-3-2-1 فرضیه اصلی       72

  4-3-2-2 فرضیه فرعی اول  73

  4-3-2-3 فرضیه فرعی دوم  74

  4-3-2-4 فرضیه فرعی سوم            74

  4-3-2-5 فرضیه فرعی چهارم          75

  4-3-2-6 فرضیه فرعی پنجم            76

  4-3-2-7 فرضیه فرعی ششم         77

  فصل پنجم: پیشنهادها و بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه        79

  5-2-تحلیل فرضیات پژوهش            79

  5-2-1-تحلیل  فرضیه اصلی پژوهش 79

  5-2-1-2-  تحلیل  فرضیه های فرعی پژوهش 80

  5-3- نتیجه گیری کلی       84

  5-4- پیشنهادهای کاربردی 84

  5-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    86

  5-6 محدودیت های پژوهش            86

  5-6-2محدودیت های در اختیار پژوهشگر       86

  منابع     87

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول 4-1 توزيع فراواني دانش آموزان بر حسب جنسیت          70

  جدول 4-2 : بررسی توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنف        71

  جدول 4-3 بررسی رابطه بین مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری          72

  جدول 4-4 : بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان      72

  جدول 4-5: بررسی رابطه مشارکت در یادگیری (بعد تعهد به یادگیری) در درس علوم با نوآوری دانش آموزان   73

  جدول 4-6 : بین مشارکت در یادگیری (بعد چشم انداز مشترک) در درس علوم با نوآوری دانش آموزان پایه هشتم      74

  جدول 4-7 : بررسی رابطه مشارکت در یادگیری ( بعد روشن فکری) در درس علوم با نوآوری دانش آموزان پایه هشتم  75

  جدول 4-8 : بررسی رابطه مشارکت در یادگیری ( بعد تعهد به یادگیری)در درس علوم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم        75

  جدول 4-8 : بررسی رابطه مشارکت در یادگیری ( بعد چشم انداز مشترک) در درس علوم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان      76

  جدول 4-10 : بررسی رابطه مشارکت در یادگیری ( بعد روشن فکری) در درس علوم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم          77

   

   

   

   

  فهرست نمودار

  نمودار4-1 توزيع فراواني دانش آموزان بر حسب جنسیت          71

   

   

     برچسب ها: پایان نامه رابطه مشارکت در یادگیری یادگیری درس علوم با نوآوری عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم شهرستان الیگودرز دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی پروژه ارشد مدیریت آموزشی دانلود سمینار ارشد مدیریت آموزشی پایان نامه علوم تربیتی ارشد مدیریت آمو
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.