ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی رابطه دوره های توانمندسازی با خشنودی شغلی معلمان ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه بررسی رابطه دوره های توانمندسازی با خشنودی شغلی معلمان ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه دوره های توانمندسازی با خشنودی شغلی معلمان ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز ، در 110 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از انجام این تحقیق ، بررسی رابطه دوره های توانمندسازی و خشنودی شغلی معلمان

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 113 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 110

حجم فایل:624 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه دوره های توانمندسازی با خشنودی شغلی معلمان ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز ، در 110 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

   

   

             

  چکیده:

  هدف از انجام این تحقیق ، بررسی رابطه دوره های توانمندسازی و خشنودی شغلی معلمان ریاضی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز بود. روش انجام این تحقیق توصیفی – همبستگی و با هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 1- کلیه معلمان ریاضی دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز که دوره های توانمندسازی را طی نموده به تعداد111 نفر بود. نمونه گیری انجام نشده وتمامی جامعه به عنوان نمونه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و 2-کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه که در سال تحصیلی 97-1396 در شهرستان الیگودرز به تعداد 3341 نفر مشغول به تحصیل بودند و با این معلمان درس ریاضی را گذراندند .ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه خشنودی شغلی میته سوتا است و معیار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معدل آنان درسال تحصیلی جاری می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، در آمار توصیفی از میانگین میانه و نما و در سطح استنباطی برای نرمال بودن داده ها از آزمون کلوموگروف اسمیرنف استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین دوره های توانمندسازی و خشنودی شغلی معلمان ریاضی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز رابطه معناداری وجود دارد.

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1مقدمه          2

  1-2 بیان مساله   4

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           5

  1-4 اهدف تحقیق 7

  1-5 فرضیه‌های تحقیق      8

  1-6 تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات     8

  فصل دوم: مروري بر تحقیقات گذشته و گسترهي نظري موضوع

  2-1 توانمندسازی 10

  2-1-1- منابع انسانی        10

  2-1-2 آموزش ابزار توانمندسازی      12

  2-1-3 تاریخچه وتعریف توانمندسازی            14

  2-1-4 تعریف توانمندسازی 15

  2-1-5 عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان    17

  2-1-6- رویکردهای توانمندسازی سازمانی    19

  2-1-7 مراحل توانمند سازي            22

  2-1-8 رابطه سبک رهبری و توانمندسازی     23

  2-1-9  الگوهاي توانمند سازي        26

  2-1-10- ابعاد توانمندسازی اسپریتزر            28

  2-1-11 اهداف برگزاری دوره های توانمندسازی           33

  2-1-12 نتایج حاصل از توانمندسازی در کارکنان          35

  2-2 خشنودی شغلی       36

  2-2-1 تاریخچه خشنودی شغلی     36

  2-2-2 تعریف خشنودی شغلی        37

  2-2-3 عوامل موثر در خشنودی شغلی         38

  2-2-3-1 عوامل فردی        38

  2-2-3-2 عوامل سازمانی   39

  2-2-4 پیامدهای خشنودی شغلی   44

  2-2-5 نظریه های خشنودی شغلی 46

  2-3 پیشرفت تحصیلی       52

  2-3-1 تعریف پیشرفت تحصیلی       52

  2-3-2 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی         54

  2-3-2-1 مواد درسی و کتاب آموزشی          56

  2-3-2-2 روش تدریس معلم            57

  2-3-2-3 مدیریت کلاس      58

  2-3-2-4 وسایل آموزشی   59

  2-3-2-5 خانواده   61

  2-3-3 افت  تحصیلی         62

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1 مقدمه         67

  3-2 روش تحقیق  67

  3-3 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری 68

  3-4 روش جمع آوری داده ها           69

  3-5 ابزار گردآوري داده ها    69

  3-6 شیوه‌های تحلیل داده‌ها          69

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1- مقدمه        70

  4-2 آمار توصیفی 70

  4-2-1 توزيع فراواني معلمان بر حسب جنسیت          70

  4-2-2 توزيع فراواني معلمان بر حسب وضعیت تاهل    71

  4-2-3 توزيع فراواني معلمان بر حسب سابقه کار        72

  4-2-4 توزيع فراواني معلمان بر حسب مدرک تحصیلی 72

  4-2-5 توزيع فراواني معلمان بر حسب سن    73

  4-3 آمار استنباطی          74

  4-3-1 بررسی توزیع داده ها           74

  4-3-2 آزمون فرضیه ها      74

  4-3-2-1 فرضیه اصلی       74

  4-3-2-2 فرضیه فرعی اول  75

  4-2-2-3 فرضیه فرعی دوم  76

  4-2-2-4 فرضیه فرعی سوم            77

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه        78

  5-2- یافته های پژوهش     78

  5-2-1-تحلیل فرضیه های  پژوهش   78

  5-2-1-1-  تحلیل  فرضیه اصلی پژوهش        78

  5-2-1-2-  تحلیل  فرضیه های فرعی پژوهش 79

  5-3- نتیجه گیری کلی       81

  5-4- پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش            82

  5-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    83

  5-6 محدودیت های پژوهش            84

  5-6-1 محدودیت های در اختیار پژوهشگر      84

  منابع     85

   

   

  فهرست جدول ها

  جدول(4-1): توزيع فراواني معلمان بر حسب جنسیت  70

  جدول(4-2): توزيع فراواني معلمان بر حسب وضعیت تاهل        71

  جدول(4-3): توزيع فراواني معلمان بر حسب سابقه کار            72

  جدول(4-4): توزيع فراواني معلمان بر حسب مدرک تحصیلی     72

  جدول(4-5): توزيع فراواني معلمان بر حسب سن        73

  جدول(4-6): بررسی توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنف       74

  جدول(4-7): بررسی رابطه بین دوره های توانمندسازی با خشنودی شغلی معلمان ریاضی و پیشرفت تحصیلی         75

  جدول(4-8): بررسی رابطه بین دوره های توانمندسازی با خشنودی شغلی معلمان ریاضی            75

  جدول(4-9): بررسی رابطه بین خشنودی شغلی معلمان ریاضی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 76

  جدول(4-10): بررسی رابطه بین دوره های توانمند سازی معلمان ریاضی با پیشرفت تحصیلی        77

   

   

   

   

  فهرست نمودارها

  نمودار(4-1): توزيع فراواني معلمان بر حسب جنسیت 71

  نمودار(4-2): توزيع فراواني معلمان بر حسب وضعیت تاهل        71

  نمودار(4-3): توزيع فراواني معلمان بر حسب سابقه کار           72

  نمودار(4-4): توزيع فراواني معلمان بر حسب مدرک تحصیلی    73

  نمودار(4-5): توزيع فراواني معلمان بر حسب سن       73

   

   

   

   

  فهرست شکل ها

  شکل (2-1): مراحل توانمندسازي در سازمان( ویلیج،2015).     23

   

   

   

     برچسب ها: رابطه دوره های توانمندسازی خشنودی شغلی معلمان ریاضی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی پروژه ارشد مدیریت آموزشی دانلود سمینار ارشد مدیریت آموزشی پایان نامه علوم تربیتی ارشد مدیریت آموزشی
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.