ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان ...

فایل های دیگر فروشنده

پایان نامه رابطه غیر خطی بین قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس پایان نامه رابطه غیر خطی بین قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس قیمت: 39,900 تومان
پایان نامه ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﻣﺘﻬﻮﺭﺍﻧﻪ پایان نامه ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﻣﺘﻬﻮﺭﺍﻧﻪ قیمت: 39,900 تومان
پایان نامه بررسی کارائی و اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شهرک صنعتی شهرستان الیگودرز پایان نامه بررسی کارائی و اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شهرک صنعتی شهرستان الیگودرز قیمت: 19,900 تومان
پایان نامه رویکرد شیوه نوین ثبت اسناد و امضای الکترونیک در ثبت اسناد و بررسی مزایا و چالشهای آن پایان نامه رویکرد شیوه نوین ثبت اسناد و امضای الکترونیک در ثبت اسناد و بررسی مزایا و چالشهای آن قیمت: 39,900 تومان
پایان نامه بررسی جایگاه پول مجازی در فقه و حقوق اسلامی پایان نامه بررسی جایگاه پول مجازی در فقه و حقوق اسلامی قیمت: 39,500 تومان
نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی با کد 1217096- 1211309-1211347-1211611-1211386-1217008-1217172-121 نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی با کد 1217096- 1211309-1211347-1211611-1211386-1217008-1217172-121 قیمت: 800 تومان
نمونه سوالات درس جامعه شناسی آموزش و پرورش با کد 1211387-1211045-1211295-1211607-1222068 نمونه سوالات درس جامعه شناسی آموزش و پرورش با کد 1211387-1211045-1211295-1211607-1222068 قیمت: 800 تومان
پایان نامه بررسی تجزیه و تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی پایان نامه بررسی تجزیه و تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی قیمت: 39,500 تومان
پایان نامه ضوابط حاکم بر ارزیابی ادله توسط داور در حقوق ایران و اسناد تجاری بین المللی داوری پایان نامه ضوابط حاکم بر ارزیابی ادله توسط داور در حقوق ایران و اسناد تجاری بین المللی داوری قیمت: 39,500 تومان
نمونه سوالات سوالات درس روش تحقیق در منابع طبیعی با کد 1411137-1121029-1411355 نمونه سوالات سوالات درس روش تحقیق در منابع طبیعی با کد 1411137-1121029-1411355 قیمت: 800 تومان

پایان نامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان ...

دانلود پروژه،پایان نامه رشته مدیریت با عنوان: بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان الیگودرز ، در 124 صفحه با فاصله خط 1 سانتیمتر بصورت کامل/متن: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان ...

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 183 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل:414 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه رشته مدیریت با عنوان: بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان الیگودرز ، در 124 صفحه با فاصله خط 1 سانتیمتر بصورت کامل

   

   

             

  چکیده:

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری  شهرستان الیگودرز انجام شد. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شهرداری شهرستان الیگودرز  به تعداد 257 نفر که از بین این افراد از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامه می‌باشد. پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی مردادی(1392)، پرسشنامه استاندار رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت(2002)  که ضریب پایایی آنان با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 80/0 و 95/0 محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 23انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که بین ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان الیگودرز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه         2

  1-2 بیان مسئله  4

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           6

  1-4 اهداف تحقیق            8

  1-5 فرضیه‌های تحقیق      9

  1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات    10

  1-7 قلمرو تحقیق 13

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  مقدمه   14

  2-1 ارتباطات سازمانی      15

  2-1-1 تعریف ارتباط           15

  2-1-2 ارکان ارتباط            16

  2-1-3 موانع مسیر ارتباط   17

  2-1-4 تعریف ارتباطات سازمانی      20

  2-1-5 عوامل مؤثر بر ارتباطات سازمانی        21

  2-1-6 مفهوم ارتباطات در مکاتب مختلف       22

  2-1-7 سبک‌های ارتباطی در سازمان           26

  2-1-8 نظریه‌های ارتباطات سازمانی            27

  2-2 رفتار شهروندی سازمانی         29

  2-2-1 تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی      29

  2-2-2 تعریف رفتار شهروندی سازمانی         31

  2-2-3 مدل‌های رفتار شهروندی سازمانی     33

  2-2-3-1 مدل‌های رفتار شهروندی سازمانی ارگان(2006)         35

  2-2-3-2 مدل نت میر         35

  2-2-3-3 مدل بورمن و موتوویدلو      36

  2-2-3-4 مدل فارح و همکاران          36

  2-2-3-5 مدل اسمیت        37

  2-2-3-6 مدل گراهام         38

  2-2-3-7 مدل ویلیامز و اندرسون      39

  2-2-3-8 رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی   40

  2-2-4 عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی           55

  2-3 هوش سازمانی         43

  2-3-1 تعریف هوش           43

  2-3-2 دیدگاه‌های هوش    45

  2-3-3 تاریخچه و مفهوم هوش سازمانی      47

  2-3-4 ابعاد هوش سازمانی آلبرخت 49

  2-3-5 دلایل اهمیت هوش سازمانی در سازمان         52

  2-3-6 دیدگاه در رابطه با انواع هوش سازمانی           55

  2-4 پیشینه تحقیق          57

  2-4-1 تحقیقات داخلی      57

  2-4-2 تحقیقات خارجی     58

  2-5 مدل تحقیق   59

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه         60

  3-2 روش تحقیق 60

  3-3 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه‌گیری  61

  3-4 روش جمع‌آوری داده‌ها             61

  3-5 ابزار گردآوري داده‌ها     61

  3-6 شیوه‌های تحلیل داده‌ها          .69

  فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

  4-1 مقدمه         .70

  4-2 آمار توصیفی .71

  4-2-1 سن          .71

  4-2-2 جنسیت    .72

  4-2-3 میزان تحصیلات       .73

  4-2-4 سابقه خدمت         .74

  4-2-5 توصیف متغیرهای پژوهش     .75

  4-3 آمار استنباطی          .76

  4-3-1 بررسی چگونگی توزیع داده‌ها            .76

  4-3-2 آزمون فرضیات         77

  4-3-2-1 فرضیه اصلی اول .77

  4-3-2-2 فرضیه اصلی دوم .78

  4-3-2-3 فرضیه فرعی اول .79

  4-3-2-4 فرضیه فرعی دوم .80

  4-3-2-5 فرضیه فرعی سوم            .81

  4-3-2-6 فرضیه فرعی چهارم          .82

  4-3-2-7 فرضیه فرعی پنجم            .83

  4-3-2-8 فرضیه فرعی ششم         .84

  4-3-2-9 فرضیه فرعی هفتم           .85

  فصل پنجم : بحث ، پیشنهادات و نتیجه‌گیری

  5-1 مقدمه         .86

  5-2 ویژگی‌های جمعیت شناختی    .86

  5-3 یافته‌های پژوهش       .87

  5-3-1 تحلیل یافته‌های فرضیه اصلی پژوهش .87

  5-3-1-1 تحلیل فرضیه اصلی اول     .87

  5-3-1-2 تحلیل فرضیه اصلی دوم     .88

  5-3-2 تحلیل فرضیه‌های فرعی پژوهش        .89

  5-3-2-1 تحلیل یافته‌های فرضیه فرعی اول    .89

  5-3-2-2 تحلیل یافته‌های فرضیه فرعی دوم   .90

  5-3-2-3 تحلیل یافته‌های فرضیه فرعی سوم .90

  5-3-2-4 تحلیل یافته‌های فرضیه فرعی چهارم            .90

  5-3-2-5 تحلیل یافته‌های فرضیه فرعی پنجم .90

  5-3-2-6 تحلیل یافته‌های فرضیه فرعی ششم           .91

  5-3-2-7 تحلیل یافته‌های فرضیه فرعی هفتم            .91

  5-3-2-8 تحلیل یافته‌های فرضیه فرعی هشتم           .92

  5-4 بحث و نتیجه‌گیری      .93

  5-5 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش    .94

  5-5-1 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه اصلی یک            .94

  5-5-2 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه اصلی دو  .95

  5-5-3 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی اول .95

  5-5-4 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی دوم            .95

  5-5-5 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی سوم          .96

  5-5-6 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی چهارم        .96

  5-5-7 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی پنجم          .96

  5-5-8 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی ششم        .97

  5-5-9 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی هفتم         .97

  5-6 پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده         .98

  5-7 محدودیت‌های پژوهش .99

  منابع     . 100

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول 4-1 اطلاعات توصیفی مربوط به طبقات سنی آزمودنی‌ها            71

  جدول 4-2 اطلاعات توصیفی مربوط به پایه تحصیلی آزمودنی‌ها            72

  جدول 4-3 اطلاعات توصیفی مربوط به میزان تحصیلات آزمودنی‌ها          73

  جدول 4-4 اطلاعات توصیفی مربوط به سابقه خدمت آزمودنی‌ها           74

  جدول 4-5 اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش         75

  جدول 4-6 آزمون نرمال بودن توزیع نمونه(آزمون کولموگروف - اسمیرنف)  76

  جدول 4-7 بررسی ارتباط بین ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران         77

  جدول 4-8 بررسی ارتباط بین ارتباطات سازمانی با هوش سازمانی       78

  جدول 4-9 بررسی ارتباط بین گشودگی مجازی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران           79

  جدول 4-10 بررسی ارتباط بین اطلاع‌رسانی مؤثر با رفتار شهروندی سازمانی مدیران        80

  جدول 4-11 بررسی ارتباط بین ارتباطات رسمی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران          81

  جدول 4-12 بررسی ارتباط بین ارتباطات غیررسمی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران     82

  جدول 4-13 بررسی ارتباط بین آزادی عمل در برقراری ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی مدیران       83

  جدول 4-14 بررسی ارتباط بین ارتباطات یک‌طرفه با رفتار شهروندی سازمانی مدیران         84

  جدول 4-15 بررسی ارتباط بین بازخورد با رفتار شهروندی سازمانی مدیران          85

   

   

   

   

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1 پراکندگی مربوط به طبقات سنی آزمودنی‌ها          71

  نمودار 4-2 پراکندگی مربوط به جنسیت آزمودنی‌ها     72

  نمودار 4-3 پراکندگی مربوط به طبقات سنی آزمودنی‌ها          73

  نمودار 4-4 پراکندگی مربوط به سابقه خدمت آزمودنی‌ها         74

   

   

   

   

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد و هر گونه فروش آن در فروشگاه های دیگر پیگرد قانونی دارد. »»»

   

   

   

   


   
  برچسب ها: ارتباطات سازمانی رفتار شهروندی هوش سازمانی کارکنان دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی پروژه ارشد گرایش خط مشی گذاری عمومی دانلود سمینار ارشد مدیریت دولتی پایان نامه مدیریت دولتی ارشد گرایش خط مشی گذاری پایان نامه مدیریت دولتی ارشد
 • مناسب جهت استفاده رشته مدیریت دولتی و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.