ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

جعبه فرمان های برقی

فایل های دیگر این دسته

جعبه فرمان های برقی

فرمان الکتریکی یا EPS که روی ماشین های بروز جدید نصب می شود؛ از گذشته طراحی و با گذشت زمان جزو تکنولوژی های بروز خودرو محسوب می شود.این سیستم از یک موتور الکتریکی بهره می برد و از قدرت موتور مصرف نمی کند،همچنین صدای کارکرد آن بسیار آرام است.

دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک

تعداد مشاهده: 280 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 65

حجم فایل:5,308 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 52,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • چکیده PAGEREF _Toc70787144 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100340034000000 مقدمه. PAGEREF _Toc70787145 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100340035000000 فصل اول. PAGEREF _Toc70787146 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100340036000000 تاریخچه فرمان. PAGEREF _Toc70787147 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100340037000000 دهه 1890. PAGEREF _Toc70787148 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100340038000000 دهه1900. PAGEREF _Toc70787149 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100340039000000 دهه1920. PAGEREF _Toc70787150 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350030000000 دهه 1950. PAGEREF _Toc70787151 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350031000000 دهه 1970. PAGEREF _Toc70787152 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350032000000 دهه 1980. PAGEREF _Toc70787153 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350033000000 دهه1990. PAGEREF _Toc70787154 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350034000000 دهه2000. PAGEREF _Toc70787155 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350035000000 دهه2010. PAGEREF _Toc70787156 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350036000000 دهه 2020. PAGEREF _Toc70787157 \h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350037000000 تاریخچه فرمان های برقی.. PAGEREF _Toc70787158 \h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350038000000 فصل دوم. PAGEREF _Toc70787159 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100350039000000 اجزاء سیستم فرمان خودرو. PAGEREF _Toc70787160 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360030000000 جعبه فرمان. PAGEREF _Toc70787161 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360031000000 غربیلک فرمان. PAGEREF _Toc70787162 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360032000000 ستون یا میل فرمان. PAGEREF _Toc70787163 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360033000000 بازوی پیتمن یا بازوی فرمان. PAGEREF _Toc70787164 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360034000000 میله درگ یا سیبک فرمان. PAGEREF _Toc70787165 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360035000000 شغال دست و سگدست... PAGEREF _Toc70787166 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360036000000 هندسه مکانیزم فرمان و رابطه آکرمان. PAGEREF _Toc70787167 \h 27 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360037000000 مکانیزم فرمان. PAGEREF _Toc70787168 \h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360038000000 انواع جعبه فرمان. PAGEREF _Toc70787169 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100360039000000 جعبه فرمان های مکانیکی.. PAGEREF _Toc70787170 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370030000000 انواع جعبه فرمان های مکانیکی.. PAGEREF _Toc70787171 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370031000000 جعبه فرمان دنده شانه ای.. PAGEREF _Toc70787172 \h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370032000000 جعبه فرمان های با توان کمکی.. PAGEREF _Toc70787173 \h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370033000000 انواع جعبه فرمان با توان کمکی.. PAGEREF _Toc70787174 \h 32 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370034000000 اجزای جعبه فرمان های هیدرولیکی.. PAGEREF _Toc70787175 \h 33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370035000000 طرز کار جعبه فرمان های هیدرولیکی.. PAGEREF _Toc70787176 \h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370036000000 مزایای جعبه فرمان های هیدرولیکی.. PAGEREF _Toc70787177 \h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370037000000 معایب جعبه فرمان های هیدرولیکی.. PAGEREF _Toc70787178 \h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370038000000 نقاط ضعف جعبه فرمان های هیدرولیکی.. PAGEREF _Toc70787179 \h 36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100370039000000 جعبه فرمان های الکتروهیدرولیکی (Electro-Hydraulic Power Steering) PAGEREF _Toc70787180 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380030000000 روغن هیدرولیک سیستم فرمان الکتروهیدرولیکی.. PAGEREF _Toc70787181 \h 39 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380031000000 اصول کارکرد. PAGEREF _Toc70787182 \h 39 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380032000000 دور موتور. PAGEREF _Toc70787183 \h 39 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380033000000 سرعت خودرو. PAGEREF _Toc70787184 \h 39 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380034000000 سرعت زاویه ای فرمان. PAGEREF _Toc70787185 \h 39 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380035000000 اجزا واحد توان موتور Motor Power Unit. PAGEREF _Toc70787186 \h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380036000000 موتور. PAGEREF _Toc70787187 \h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380037000000 پمپ... PAGEREF _Toc70787188 \h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380038000000 خنک کاری MPU.. PAGEREF _Toc70787189 \h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100380039000000 تفاوت های سیستم فرمان الکتروهیدرولیکی وسیستم فرمان هیدرولیکی.. PAGEREF _Toc70787190 \h 41 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390030000000 سیستم های الکتریکی و الکترونیکی(Electronic Power Steering) PAGEREF _Toc70787191 \h 42 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390031000000 طرزکار سیستم الکتریکی و آیتم های کنترلی آن. PAGEREF _Toc70787192 \h 46 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390032000000 انواع فرمان الکتریکی.. PAGEREF _Toc70787193 \h 46 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390033000000 نصب روی ستون فرمان. PAGEREF _Toc70787194 \h 46 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390034000000 نصب روی پینیون. PAGEREF _Toc70787195 \h 47 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390035000000 نصب روی دنده شانه ای.. PAGEREF _Toc70787196 \h 48 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390036000000 اجزاء سیستم فرمان الکتریکی(EPS) PAGEREF _Toc70787197 \h 48 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390037000000 جعبه فرمان. PAGEREF _Toc70787198 \h 48 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390038000000 موتور DC.. PAGEREF _Toc70787199 \h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003100390039000000 مکانیزم تقلیل.. PAGEREF _Toc70787200 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300030000000 سنسور TORQUE. PAGEREF _Toc70787201 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300031000000 کنترل یونیت EPS. PAGEREF _Toc70787202 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300032000000 NORMAL MODE. PAGEREF _Toc70787203 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300033000000 RETURN MODE. PAGEREF _Toc70787204 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300034000000 DAMPER CONTROL MODE. PAGEREF _Toc70787205 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300035000000 PROTECTION MODE. PAGEREF _Toc70787206 \h 51 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300036000000 تعویض قطعات برای فرمان پرقدرت برقی.. PAGEREF _Toc70787207 \h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300037000000 آیتم های کنترلی و جزییات آن ها PAGEREF _Toc70787208 \h 58 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300038000000 کمک فرمان. PAGEREF _Toc70787209 \h 58 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200300039000000 جبران سستی(نیروی اینرسی) PAGEREF _Toc70787210 \h 58 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310030000000 بازگشت غربیلک فرمان. PAGEREF _Toc70787211 \h 58 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310031000000 میرایی فرمان. PAGEREF _Toc70787212 \h 58 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310032000000 تنظیم حداکثر جریان. PAGEREF _Toc70787213 \h 59 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310033000000 تاثیر در هندلینگ و فرمان پذیری خودرو در سیستم فرمان برقی.. PAGEREF _Toc70787214 \h 59 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310034000000 مزایای سیستم فرمان الکتریکی.. PAGEREF _Toc70787215 \h 59 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310035000000 خرابی های عمده فرمان الکتریکی.. PAGEREF _Toc70787216 \h 60 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310036000000 تفاوت های سیستم  فرمان الکتریکی و سیستم فرمان هیدرولیکی.. PAGEREF _Toc70787217 \h 60 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310037000000 نتیجه گیری.. PAGEREF _Toc70787218 \h 62 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310038000000 پیشنهادات... PAGEREF _Toc70787219 \h 64 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200310039000000 منابع  PAGEREF _Toc70787220 \h 65 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370030003700380037003200320030000000

    برچسب ها: جعبه فرمان هیدرولیک خودرو
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

  • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
  • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.