گزارش کارورزی3 پایه چهارم (گزارش معلمان ابتدایی)

توضیحات:

گزارش کارورزی3 پایه چهارم (گزارش معلمان ابتدایی) به صورت جداول پرشده در 50 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

متن:

یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه ای برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسان های سالم و کار آمد است.کارورزی برنامه ی پیشرفت فردی و حرفه ای کارورز برپایه نظریه ی یادگیری تجربی و همچنین تمهیداتی رسمی در جهت ایجاد فرصت هایی برای دانشجویان برای مطالعه و تجربه علایق شغلی خارج از محیط دانشگاه در قالب یک برنامه عملی وتحت نظر یک گروه دانشگاهی است. کارورزی نوعی فرایند تبادل نظریه وعمل وعلم است که امکان کاربرد آموخته های نظری را در محیطی واقعی فراهم می آورد. در این ارتباط دانشجویان تجربیات ارزشمندی از محیط کار و موقعیت شغلی آینده خود بدست می آورند و استعداد ها و توانایی های خود را مورد سنجش قرار می دهند. کارورزی دارای تکالیف برنامه ریزی شده برای کارورزان است که تحت نظارت اساتید راهنماصورت می گیرد.در واقع کارورزی یک تجربه دست اول وعملی است که به دانشجویان اجازه می دهد بهترین نتیجه گیری هارا درباره ی ارتباط خود با شغل معلمی انجام دهند. از همه مهم تر کارورزی می تواند به دانشجویان مهارت های معلمی را همانند برقراری ارتباط،تعهد کاری، وقت شناسی، حل مساله،کارگروهی ،خود مدیریتی ،برنامه ریزی و... بیاموزد که امروزه برای معلم شدن ضروری است.                                                                                

در کارورزی1 مسئله های آموزشی و تربیتی را شناسایی کردیم و تمامی مشاهدات و مستندات علمی آن را تبیین کرده و تمامی آنها  را در قالب پژوهش روایتی ثبت و ارائه دادیم . علاوه بر مسئله یابی آموزشی و تربیتی ما مدارس را از لحاظ استاندارد سازی ، روابط عاطفی و شرح وظایف کارکنان نیز بررسی کردیم ..

درکارورزی 2 با تداوم مطالعه موقعیت های یادگیری و با راهنمایی ها و تجربه های استاد و معلم راهنما ی خود مشکلات و نیازهای فردی و گروهی را بازشناسی کردیم و در راستای آن مشکلات و نیازها فعالیت هایی را طراحی ، اجرا و ارزیابی نمودیم، مشکلات و نیازهای مطرح شده را رفع کرده و در نهایت تمامی تجربیات خود را از مشارکت در فرایند آموزش بررسی نموده و یافته های خود را روایت نمودیم .                                                                                                                     

و امادر کارورزی 3 روش کار این گونه می باشد که انجام طراحی های آموزشی برای ایجاد تغییر در رفتار یادگیرندگان است.به طوری که با اجرای یک طراحی آموزش میتوان عملکرد گروه یا فرد را بهبود بخشید و منظور از طراحی آموزشی ایجاد موقعیت های یادگیری،استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی،به تجربه و اشتراک گذاشتن دانسته ها در فرایند یادهی-یادگیری انتقال به موقعیت جدید و سرانجام سنجش و بازخورد از این طراحی است.

این مجموعه شامل گزارشاتی از حضور بنده در پایه چهارم دبستان دولتی .. .. است که حاوی فرم ب/خودارزیابی.کارفردی (4گزارش از جلسات توجیهی کارورزی)  و 6فرم الف/گزارش روزانه 4طراحی آموزشی و درنهایت کنش پژوهی می باشد.

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه   5

فرم ب/خودارزیابی،کارفردی            7

فرم های الف:نگارش گزارش روزانه 9

فرم های ج:طراحی آموزشی          25

کنش پژوهی       45

جمع بندی ونتیجه گیری    49                                                        

 


مناسب جهت استفاده عموم و ...


 

در قالب word و قابل ویرایش


فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فایل اُکی | مرجع خرید و فروش فایل قابل دانلود دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید